Bảng giá đất cập nhật mới nhất năm 2020

Bảng giá đất được cập nhật mới nhất, khung giá đất được Chính Phủ ban hành từ năm 2008 đến năm 2020 tất cả tỉnh thành Việt Nam, tải về miễn phí.

Mục lục

Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2019

(Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019) [Tải ngay]

Bảng giá đất TP HCM năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

(Quyết định số 51/2014/QĐ/UBND ngày 31/12/2014) [Tải ngay]

Bảng giá đất Hà Nội năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

(Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014) [Tải ngay]

Bảng giá đất Hà Nội năm 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024

(Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019) [Tải ngay]

Bảng giá đất - Tags: , ,