Bất động sản là gì? Bất động sản được phân loại như thế nào?

Bất động sản là thuật ngữ thường gặp trên các báo, đài, mạng xã hội hay tin tức truyền hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu sâu và rõ ràng về khái niệm bất động sản. Để hiểu hơn về khái niệm và các vấn đề liên quan đến bất động sản, bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết.

Mục lục

Bất động sản là gì?

Khái niệm chung về bất động sản

Bất động sản hay địa ốc hay còn được gọi là nhà đất, đây là thuật ngữ pháp luật ở một số nước: Liên hiệp Anh, Canada, Úc, Mỹ và Bahama.  Bất động sản là toàn bộ đất đai và những thứ được gắn vĩnh viễn với mảnh đất. Nhà cửa, gara, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất dưới đất là những thứ dính liền lâu dài được gọi là bất động sản. Do đó, bất động sản không chỉ là đất đai, của cải mà bao gồm tất cả những thứ được con người xây dựng trên mảnh đất đó.

Bất động sản liên quan chặt chẽ đến tài chính và vốn, nó khác biệt hoàn toàn với động sản. Tài sản được chia làm hai loại: bất động sản và động sản. Động sản là những thứ có thể dịch chuyển như tivi, tủ lạnh, máy giặt… Trong khi đó, bất động sản là tài sản bất động, không thể di rời. Nếu sở hữu bất động sản thì người đó sẽ có quyền lợi đối với mảnh đất và những thứ liên quan nó. Quyền lợi khi sở hữu bất động sản  bao gồm: sử dụng kinh doanh, bán lại, cho thuê, ký quỹ,…

bất động sản là gì

Bất động sản là gì?

Bất động sản theo Bộ luật của Việt Nam

Theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, bất động sản bao gồm:

Như vậy, bất động sản là tài sản nhưng không thể di rời. Nghĩa là, bất động sản bao gồm đất đai và những tài sản gắn liền, không tách rời   và được xác định bởi vị trí địa lý của mảnh đất đó.

Mỗi quốc gia sẽ có khái niệm về bất động sản khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm tương đối thống nhất trong khái niệm bất động sản chính là những tài sản gắn liền đất đai và không thể di rời được.

Phân loại bất động sản

Bất động sản phân loại dựa theo tính chất của từng loại hình. Do đó, bất động sản được chia thành 3 loại:

Bất động sản đầu tư xây dựng

Đây là bất động sản bao gồm: nhà ở, nhà xưởng, công trình thương mại-dịch vụ, bất động sản hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) hay các trụ sở làm việc,… Bất động sản nhà đất (đất đai và tài sản gắn liền với mảnh đất đó) là nhóm bất động sản đầu tư xây dựng cơ bản nhất. Nhóm này chiếm tỷ trọng rất lớn, có tính chất phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bất động sản nhà đất có ảnh hưởng rất rộng lớn đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và sự phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, nhóm này chiếm tuyệt đại đa số các giao dịch trên thị trường bất động sản ở nước ta và trên thế giới.

phân loại bất động sản

Phân loại bất động sản

Bất động sản không có đầu tư, xây dựng

Đây là nhóm bất động sản chủ yếu là đất nông nghiệp ( dưới dạng tư liệu sản xuất) bao gồm: đất nông nghiệp, đất rừng, đất nuôi thủy sản, đất làm muối, đất hiếm, đất chưa sử dụng,…

Bất động sản đặc biệt

Nhóm bất động sản bao gồm các công trình bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa vật thể, nhà thờ họ, miếu thờ, đình chùa, nghĩa trang,… Đặc điểm của bất động sản đặc biệt là khả năng gia nhập thị trường thấp.

Phân chia bất động sản thành 3 loại rất cần thiết đảm bảo việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản hiệu quả.

Hiện nay, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực hoạt động phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, để làm tốt trong lĩnh vực này thì các nhà đầu tư phải hiểu được cơ bản về khái niêm bất động sản và các vấn đề liên quan đến nó. Trên đây là một số kiến thức cần biết về bất động sản để bạn đọc tham khảo.

 

Bất động sản, Kiến thức - Tags: ,