Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cố gắng triển khai Mobile Money trong năm 2020

Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Mobile Money sẽ là giải pháp giải quyết mạnh mẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt…

Giá vàng - Tags: , ,