Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP Đà Nẵng

Phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ TP Đà Nẵng với diện tích tự nhiên là 1.284,9 km2.  Quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

DCIM100MEDIADJI_0304.JPG

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ TP Đà Nẵng với diện tích tự nhiên là 1.284,9 km2. Trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 246,7 km2, các huyện ngoại thành 1.038 km2 (huyện Hoàng Sa 305 km2).

Quy hoạch phải đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thành phố với chiến lược và kết hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia….

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Hạ tầng đô thị - Tags: ,