Không ký hợp đồng tư vấn với khách hàng, Chứng khoán FPT bị phạt

Bên cạnh đó, vi phạm nhiều lỗi, Chứng khoán Shinhan Việt Nam cũng bị phạt.

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS), số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Chứng khoán FPT đã vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, Chứng khoán FPT đã không ký hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Trước đó ngày 30/12/2019, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (NASC) cũng bị UBCKNN phạt tổng cộng 120 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 60 triệu đồng do công ty đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, Công ty đã bố trí nhân viên làm việc tại bộ phận môi giới, ký kết các hợp đồng mở tài khoản chứng khoán, nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán cho khách hàng khi chưa có chứng chỉ hành nghề. Đến ngày 12/11/2019 Công ty đã khắc phục vi phạm, có Quyết định điều chuyển không để nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề làm việc tại bộ phận Môi giới.

-Phạt tiền 60 triệu đồng do Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Quyết định số 39/2018/QĐ-2018 ngày 24/10/2018 và Quyết định số 40/2018/QĐ-2018 ngày 24/12/2018 về việc giao dịch có giá trị trên 10% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chứng khoán - Tags: , , , ,