Người nước ngoài có được đứng tên mua nhà tại Việt Nam không?

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh xu hướng hội nhập, mở cửa tạo điều kiện cho du khách nước ngoài đến nhiều hơn. Vì thế rất nhiều người có nguyện vọng được sinh sống lâu dài ở Việt Nam kéo theo nhu cầu mua nhà tăng lên. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là: người nước ngoài có được đứng tên mua nhà tại Việt Nam được không?

Mục lục

Khái niệm về người nước ngoài

Là những người mang giấy tờ xác nhận quốc tịch nước ngoài và không có quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Hay hiểu đơn giản thì họ là những người không có quốc tịch của Việt Nam, bao gồm những người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.

Những đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài:

Mua, thuê, nhận, tặng, cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm những căn hộ chung cư và nhà ở riêng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ những khu vực dành riêng để bảo bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính Phủ.

Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà tại Việt Nam: Đối với các cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Việt Nam và không nằm trong diện ưu đãi, miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện cho ngoại giao và các cơ quan Đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì hoàn toàn có thể đứng tên mua nhà.

Ngoài ra, cần chú ý khu vực được sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đang nằm trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ các khu bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện với tổ chức

Đối với các tổ chức thì phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực tại những thời điểm ký hợp đồng mua nhà, thuê mua nhà ở.

Điều kiện với cá nhân

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu mua, đứng tên nhà tại Việt Nam sẽ được áp dụng chính sách đối với người Việt định cư ở nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện là:

Như vậy người nước ngoài tại Việt Nam hoàn toàn có thể đứng tên mua nhà khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

[su_spoiler title=”Người nước ngoài có được đứng tên mua nhà tại Việt Nam không?” icon=”arrow”]Người nước ngoài tại Việt Nam hoàn toàn có thể đứng tên mua nhà khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam” icon=”arrow”]Đối với các tổ chức thì phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực tại những thời điểm ký hợp đồng mua nhà, thuê mua nhà ở. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Người nước ngoài là cá nhân thì có mua được nhà không?” icon=”arrow”]Cá nhân người nước ngoài phải đáp ứng được đồng thời 2 điều kiện để có thể đứng tên mua nhà tại Việt Nam: Có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam. Không thuộc diện quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao [/su_spoiler]

Kiến thức, Tư vấn - Tags: , ,