NVL, HCM, ROS, PGC, DTT, KTT, C4G, MCP, VC2, GND, VNT, AMV, DS3, BVN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Địa ốc No Va (NVL): Ông Nguyễn Hiếu Liêm, người có liên quan tới một cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đã mua 11,4 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 38.268.581 cp (tỷ lệ 4,004%) lên 49.668.581 cp (tỷ lệ 5,123%). Giao dịch thực hiện ngày 27/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HCM): Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) đăng ký bán 10 triệu cp trong tổng số 87 triệu cp (tỷ lệ 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/1 đến 7/2/2020.

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS): Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT, đã bán 21 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 312.217.556 cp (tỷ lệ 55,01%) xuống 291.217.556 cp (tỷ lệ 51,3%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 6/12/2019 đến 2/1/2020.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã mua 199.050 cp trong tổng số 600.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 4.822.356 cp (tỷ lệ 8%) lên 5.021.406 cp (tỷ lệ 8,3%). Giao dịch thực hiện từ 10/12 đến 31/12/2019.

Ngay sau đó MB Capital đăng ký bán 100.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 6/2/2020.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ông Tôn Chương Dương, thành viên HĐQT, đăng ký mua 311.600 cp. Trước giao dịch ông Tôn Chương Dương sở hữu 188.400 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/1 đến 7/2/2020.

CTCP Đầu tư thiết bị và Xây lắp Thiên Trường (KTT): Ông Quách Tuấn Đạt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 170.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 321.200 cp (tỷ lệ 10,87%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KTT, ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 5,75%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/12 đến 31/12/2019.

CTCP Tập đoàn Cienco01 (C4G): CTCP Xây dựng Dũng Hưng đã bán 3,2 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 14.103.977 cp (tỷ elek 14,1%) xuống 10.903.977 cp (tỷ lệ 10,9%). Giao dịch thực hiện ngày 27/2/2019.

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP): Ông Nguyễn Đức Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua tổng cộng 2.295.391 cp, nâng lượng sở hữu từ 716.303 cp (tỷ lệ 4,76%) lên 3.011.694 cp (tỷ lệ 20,02%). Giao dịch thực hiện từ 30/12/2019 đến 2/1/2020.

CTCP Xây dựng số 2 (VC2): Ông Đỗ Trọng Quỳnh, chủ tịch HĐQT, đã mua 2,85 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 220.426 cp (tỷ lệ 1,47%) lên 3.070.426 cp (tỷ lệ 20,47%) và trioowr thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VC2, bà Đỗ Thị Minh, vợ ông Nguyễn thành Dng, đã mua 1.275.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.562.070 cp (tỷ lệ 10,41%) lên 3.727.570 cp (tỷ lệ 24,85%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2019. Ông Đỗ Hướng Đạo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 825.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 387.900 cp (tỷ lệ 2,59%) lên 1.212.900 cp (tỷ lệ 8,09%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2019. Ông Nguyễn Quang Lân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 450.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.584.392 cp (tỷ lệ 23,9%).

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ông Hoàng Hữu Thăng, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 71.550 cp. Giao dịch thực hiện từ 26/12 đến 31/12/2019.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT): Ông Nguyễn Xuân Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.424.300 cp (tỷ lệ 11,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ông Ngô Văn Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 177.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.885.200 cp (tỷ lệ 4,97%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2019.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3): Bà Phạm Thị Ngọc Lan, con ông Phạm Văn Phả, Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 900.000 cp (tỷ lệ 8,44%). Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2019.

CTCP Bông Việt Nam (BVN): Ông Trương Văn Dũng, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 750.000 cp. Trước giao dịch ông Dũng sở hữu 503.800 cp (tỷ lệ 10,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 31/1/2020.

Chứng khoán - Tags: , , , , , , , , , , , , ,