Quảng Nam sắp có khu đô thị mới phía Đông Tam Kỳ quy mô 940ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 4185/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 phê duyệt Quy hoạch phân khu 8 – Trung tâm đô thị mới phía Đông thành phố Tam Kỳ với tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, toàn bộ phân khu 8 có diện tích quy hoạch 940 ha, chỉ tiêu dân số khoảng 18.000 người; chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II.

Toàn bộ phân khu 8 được phân thành 4 khu chức năng: Khu vực 1: khu vực hai bên đường Điện Biên Phủ từ đường ven sông đến khu vực đồng lúa phía Bắc phân khu 8 (quy mô diện tích khoảng 179 ha); Khu vực 2: từ Tượng đài Mẹ VNAH đến kênh Đông và khu vực hồ Sông Đầm (khoảng 425 ha); Khu vực 3: từ đường ven sông đến ranh giới khu vực 1, khu vực 2 (229 ha) và Khu vực 4: từ đường ven sông đến giáp sông Bàn Thạch (107 ha).

Nguồn lực thực hiện quy hoạch và triển khai các hạng mục gồm: ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương; nguồn vốn ODA; nguồn ngoài ngân sách, nguồn đóng góp khác, nguồn vốn khác.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án ở Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc với tổng diện tích trên 35 ha.

Cụ thể là khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò có diện tích 14 ha, vốn đầu tư 115 tỉ đồng; khu đô thị Mỹ Gia diện tích 10,81 ha, vốn đầu tư 58,5 tỉ đồng.

Dự án còn lại là khu đô thị Nam Ngọc có diện tích 10 ha với vốn đầu tư 80 tỉ đồng.

Thông tin dự án -