Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào

Sổ đỏ và sổ hồng là tên gọi của người dân tự đặt dựa trên màu sắc của các loại giấy tờ liên quan đến đất đai và nhà cửa. Không ít người vẫn nhầm lẫn giữa sổ đỏ và sổ hồng, vậy thực tế hai loại sổ đỏ và sổ hồng này có gì khác nhau? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mục lục

Sổ đo

Sổ đỏ hay bìa đỏ là cách gọi của người dân khi nhắc đến “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được quy định mẫu bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường để ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, … khi cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất thì phần nhà sẽ được ghi là tài sản gắn liền với đất. Được quy định tại nghị định số 64-CP của Chính phủ và thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/03/1998 của Tổng cục địa chính.

Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến nay, các loại sổ này đều thống nhất cấp đổi một loại giấy chứng nhận nhà đất là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. Đa phần sổ đỏ được cấp cho các hộ gia đình, nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ kí của tất cả các thành viên đủ 18 tuổi trở lên có tên trong hộ khẩu của gia đình.

Sổ hồng

Sổ hồng là cách gọi của người dân dựa vào màu sắc của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở do Bộ xây dựng ban hành. Trong sổ hồng có ghi rất rõ về các vấn đề như: Sở hữu nhà ở như thế nào? Sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như ở chung cư.

Mẫu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Sổ đỏ và sổ hồng không phải là tên chính thức mà là cách gọi của người dân theo màu của mỗi loại giấy chứng nhận để phân biệt rõ ràng. Dưới đây là một số điểm để phân biệt 2 loại sổ đỏ và sổ hồng:

Ý nghĩa

Cơ quan cấp giấy

Màu sắc của giấy chứng nhận

Hai mẫu sổ để phân biệt dễ dàng bằng màu sắc

Những loại sổ nào đang có giá trị

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 những loại giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng trước ngày 10/12/2009 thì vẫn có giá trị pháp lý bao gồm:

Để tránh tình trạng gây khó khăn cho người dân và thống nhất về quản lý, Chính phủ đã ban hành nghị định 88/2009/NĐ-CP thống nhất một loại mẫu giấy chứng nhận để cấp cho người dân với tên gọi là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Đây là mẫu giấy chứng nhận mới được áp dụng từ ngày 10/12/2009 cho đến nay.

Theo luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kế thừa tên gọi mẫu giấy chứng nhận mới áp dụng chung trong phạm vi của cả nước. Cụ thể như:

Các giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10/12/2009 như sổ đỏ, sổ hồng cũ vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Nếu có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận mới thì sẽ được cấp đổi giấy chứng nhận.

Kết luận

Hiện nay, sổ đỏ và sổ hồng đều có giá trị pháp lý ghi nhận quyền sử dụng đối với đất, quyền sở hữu đối với nhà ở, các tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên giá trị thực tế của sổ đỏ và sổ hổng phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Kiến thức - Tags: