Sổ hồng chung cư khác sổ đỏ như thế nào

Sổ đỏ và sổ hồng là cách gọi người của người dân dựa trên màu sắc của giấy tờ liên quan đến nhà cửa, đất đai. Tuy nhiên, để biết chính xác về 2 loại sổ này, chúng ta hãy tìm hiểu bài viết dưới đây.

Mục lục

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay bìa đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, loại giấy tờ này ghi nhận quyền sử dụng đất có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng… Hình thức bên ngoài sổ có màu đỏ đậm, do UBND ở huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh cho chủ sử dụng. 

Ngoài ra, hầu hết sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình, nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện giao dịch dân sự nói chung liên quan đến quyền sử dụng đất. Phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu gia đình.

Sổ hồng chung cư là gì?

Sổ hồng là mẫu do Bộ xây dựng ban hành để ghi nhận nhà ở và mẫu đất ở nên có mẫu là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Phạm vi là ghi nhận sở hữu nhà trước sau đó ghi nhận Quyền sử dụng đất, không ghi loại đất khác.

Nếu sở hữu căn hộ chung cư nhưng lại không sở hữu đất thì sẽ được cấp  giấy chứng nhận sử dụng và sở hữu nhà ở – đây chính là sổ hồng chung cư.

Đặc điểm của sổ hồng chung cư

Trên sổ hồng sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở như số thửa, số tờ trên bản đồ, loại đất, thời gian sử dụng và quyền sở hữu nhà ở. 

Sổ có màu hồng nhạt, lúc đầu do ủy ban nhân dân tỉnh cấp nhưng sau này để đẩy nhanh tiến độ cấp thì ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho ủy ban nhân dân quận, thị xã cấp sổ hồng cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn của mình quản lí.

Khi sử dụng sổ hồng thì cư dân cần phải tránh vi phạm các quy định về luật đất đai. Nếu vi phạm xe bị phạt và thậm chí là bị tịch thu quyền sở hữu.

Thực tế thì sổ hồng có giá trị sở hữu lâu dài chứ không có sổ hồng có giá trị vĩnh viễn. Nó chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian dài và có điểm kết thúc.

Đối với sổ hồng chung cư sẽ được cấp trong thời hạn 50 ngày kể ngày ký kết bàn giao hoặc ngày hết hạn mua, người mua sẽ phải tới các cơ quan ban ngành có chức năng để xin cấp giấy sở hữu đất và nhà ở.

Theo quy định của pháp luật sổ hồng chung cư sẽ được cấp trong 50 năm. Có nghĩa là khách hàng chỉ được sở hữu chung cư trong 50 năm, sau khi sử dụng 5 năm chuyển nhượng cho người khác thì người chủ sau sẽ chỉ được sở hữu 45 năm.

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng chung cư

Sổ hồng và Sổ đỏ đều có giá trị pháp lý (không phân biệt giá trị của từng loại). Giá trị thực tế của Sổ hồng và Sổ đỏ phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như vị trí, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở… Do vậy, giá trị của từng loại sổ sẽ gắn liền với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những lý do chậm giao sổ hồng chung cư mà cư dân nên biết

– Chủ đầu tư xin cấp nhưng chưa hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính.

– Chủ đầu tư thế chấp các tài sản tại ngân hàng trước khi xin cấp Sổ hồng chung cư cho người mua căn hộ và chưa giải chấp.

– Chủ đầu tư chậm hoàn công hoặc không thể hoàn công do xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt trước đó.

– Xây dựng lấn chiếm mốc bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

– Đất xây dựng chung cư đã được chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

– Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý cho xây dựng và bán nhà ở.

– Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận muộn.

 Những trường hợp không được cấp Sổ đỏ

Theo Điều 19, Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai vừa được Chính phủ ban hành, có 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ:

Những người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Những người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê đất của các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu kinh tế.

Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

Những người đang sử dụng đất nhưng không có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc nghị quyết thu hồi mảnh đất đó của cơ quan có chức năng, thẩm quyền.

Các tổ chức, Ủy ban nhân dân được nhà nước giao đất nhưng không thu tiền sử dụng và mục đích xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Các tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý.

Như vậy, theo như các quy định của pháp luật thì sổ hồng chung cư và sổ đỏ đều là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên mỗi loại sẽ có chức năng và đặc điểm riêng cần biết để tránh những sai sót do nhầm lẫn.

Kiến thức - Tags: