Thủ tục làm sổ đỏ cập nhật mới nhất

Xin cấp sổ đỏ là một trong những thủ tục quan trọng mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cần thực hiện. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ cập nhật mới nhất năm 2019 dành cho độc giả.

Mục lục

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên người dân thường gọi cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ theo màu sắc của giấy chứng nhận. Đây là một loại chứng thư mang tính pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. 

Điều kiện để được cấp Sổ đỏ

Khi người sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia thành các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Không mang tên người khác)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai ra đời năm 2013, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các giấy tờ sau thì sẽ được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Những giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính đến trước ngày 15/10/1993

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng hoặc tài sản gắn liền với trước ngày 15/10/1993, được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở…

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp…

Trường hợp 2: Có giấy tờ nhưng giấy tờ ghi tên người khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

– Đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan (do mua bán, tặng cho mà chưa sang tên…),

– Trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

–  Không có tranh chấp xảy ra

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…

– Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân

– Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án

– Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành

– Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ

Đối với trường hợp này, cá nhân hay hộ gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

 

Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Quy trình cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình hay cá nhân nộp hồ sơ tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố nơi mình sinh sống.

Hồ sơ xin cấp Sổ đỏ bao gồm:

– Đơn xin cấp Sổ đỏ theo mẫu có sẵn

– Các giấy tờ theo quy định về Quyền sử dụng đất

– Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như: Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận công trình xây dựng không phải nhà ở, Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (nếu có)

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ có liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản đi kèm với đất (nếu có)

– Các giấy tờ khác như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và quản lý

Trong trường hợp hồ sơ nộp bị thiếu, chưa hợp lệ thì cơ quan nhận hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin cần thiết vào Sổ tiếp nhận. Sau đó đưa Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan nhận hồ sơ trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ về UBND cấp xã để trao cho hộ gia đình.

Thời gian có kết quả về việc cấp Sổ đỏ được quy định theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ – CP. Theo đó, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, không quá 40 ngày đối với những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Kiến thức - Tags: