Thủ tục mở sàn bất động sản

Bất động sản là ngành nghề được nhà nước quản lý chặt chẽ. Để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng. Vậy thủ tục mở sàn bất động sản được quy định như thế nào? 

Mục lục

Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì: 

“Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Điều kiện để mở sàn giao dịch bất động sản

Theo điều 69 Luật kinh doanh bất động sản việc thành lập năm 2014, Điều kiện mở sàn bất động sản:

Quy trình thủ tục thành lập sàn bất động sản

Sau khi công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện mở sàn giao dịch bất động sản và soạn thảo đầy đủ hồ sơ thì ra quyết định thành lập sàn. 

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bao gồm:

Trình tự thực hiện thủ tục mở sàn bất động sản

Như vậy, các công ty muốn hoàn thành nhanh chóng việc mở sàn bất động sản để hoạt động, thì cần đảm bảo đủ điều kiện theo điều 69 Luật kinh doanh bất động sản và thực hiện đúng theo trình tự của thủ tục.

 

Kiến trúc - Tags: , ,