Thủ tục mua bán căn hộ chung cư gồm những gì

Khi mua bán căn hộ chung bắt buộc phải có các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật, để tránh những thiếu sót không đáng có trong quá trình giao dịch và tạo cơ sở pháp lý để chứng nhận là chủ sở hữu của căn hộ. Tuy nhiên, vì giá trị của căn hộ rất lớn nên các thủ tục pháp lý cũng rất phức tạp. Bởi vậy, để dảm bảo an toàn khi mua bán, bạn cần nắm rõ thủ tục mua bán căn hộ chung cư.

Mục lục

Thủ tục mua bán căn hộ phải theo quy định của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 03/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung điều 21 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01-09-2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-06-2010 của chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật nhà ở.

Theo thông tư thì các giao dịch về nhà ở phải được lập thành văn bản và có các nội dung được quy định tại điều 93 Luật nhà ở, Bộ Luật Dân Sự và Điều 63 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP về việc tuân thủ các hợp đồng theo mẫu và các nội dung về hợp đồng của nhà ở được quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư này.

Các nội dung thông tin trong hợp đồng

Đối với các hợp đồng mua bán căn hộ chung của doanh nghiệp kinh doanh về bất động sản thì các bên phải lập thành nhiều bản, người mua lưu giữ một bản, một vài bản còn lại sẽ để chủ đầu tư làm thủ tục nộp thuế, lệ phí trước bạ, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà và giữ lại để sử dụng khi có vấn đề xảy ra. Hợp đồng mua bán nhà ở đây có giá trị pháp lý để xác định các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, kể cả trường hợp bên mua nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Đối với hợp đồng mua, bán căn hộ chung cư thương mại được ký với chủ đầu tư thì ngoài các nội dung ở trên, các bên còn phải ghi thêm những nội dung như sau: Phần diện tích thuộc sở hữu riêng, sử dụng chung, diện tích sàn khi xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng của căn hộ để tính tiền mua bán căn hộ, khoản chi phí bảo trì 2% tiền bán nhà, mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức chi phí vận hành của nhà chung cư trong thời gian khi chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Kèm theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là văn bản nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư do chủ đầu tư ban hành. Nếu có thể thì nên có bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ, mặt bằng tầng có căn hộ và mặt bằng nhà chung cư có căn hộ mua bán và đã được phê duyệt.

Diện tích sử dụng của căn hộ được tính theo kích thước và được ghi vào giấy chứng nhận cấp cho người mua. Bao gồm: diện tích tường ngăn, phòng bên trong căn hộ và diện tích ở phía ngoài – ban công, tường phân chia giữa các căn hộ với nhau, diện tích sàn có cột, hộp kĩ thuật bên trong căn hộ,…

Khi bàn giao căn hộ, các bên mua và bán phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục lục hợp đồng về diện tích sử dụng của căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký trước đó. Thông thường người bán sẽ thỏa thuận chịu chi phí công chứng và thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà, người mua sẽ chịu phần thuế trước bạ. Tuy nhiên, về phần phí này thì các bên có thể thỏa thuận với nhau giúp dễ dàng trong việc mua bán hơn.

Thủ tục mua bán căn hộ chung cư

Các thủ tục và giao dịch mua bán nhà cần phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

– Các bên chủ thể tự nguyện ký kết và có năng lực hành vi dân sự.

Nhà ở cần đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 118. Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch:

Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

  1. a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 118.
  2. b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu, đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn,
  3. c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền,

Sau khi đầy đủ các điều kiện trên thì sẽ bắt đầu thực hiện mua bán căn hộ chung cư. 

Các giấy tờ chuẩn bị

Để thực hiện thủ tục mua bán nhà căn hộ chung cư các bên sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

Hồ sơ nhân thân của hai bên:

Hợp đồng mua bán công chứng, chứng thực (bản chính).

Giấy ủy quyền nếu trong trường hợp mà người thứ ba đi thực hiện thủ tục.

Bộ hồ sơ kê khai hành chính bao gồm:

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

Sau khi chuẩn bị hồ sơ các bạn sẽ thực hiện thủ tục mua bán nhà căn hộ chung cư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền – cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ hoặc sổ hồng cho bạn thì sẽ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ hoặc sổ hồng, cụ thể là:

Theo quy định thì hợp đồng đã được công chứng sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng. Chính vì thế, hợp đồng mua bán nhà ở sau khi công chứng thì đã được xác lập quyền sở hữu của người mua nhà. Mặc dù vậy, nhà ở là tài sản sẽ phải đăng ký quyền sở hữu, cho nên để hợp pháp thì người mua sẽ cần phải làm các thủ tục đăng ký đứng tên trên sổ hồng.

Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích về các thủ tục mua bán căn hộ chung cư và tránh những sai sót trong quá trình làm thủ tục.

 

Kiến thức - Tags: