Trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép?

Căn cứ vào quy định nào, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

Độc giả hỏi:

Tôi muốn hỏi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình là đất ở, nhưng chủ hộ xây dựng nhà xưởng (kinh doanh vật liệu xây dựng trên đất), như vậy việc xây dựng này có phải trái mục đích sử dụng đất không? Căn cứ vào quy định nào để khẳng định?

Cám ơn Luật sư!

Luật sư trả lời:

Luật sư Tạ Quốc Cường, Giám đốc Công ty luật Hợp danh Sự thật trả lời độc giả như sau:

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

  1. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
  2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
  3. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
  4. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
  5. Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp”.
Thư viện luật - Tags: , , ,