Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 5 tỉnh, thành phố

Sáng 11-2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của 5 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ và Khánh Hòa với tỷ lệ 100% ủy viên tán thành.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, TP Cần Thơ không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Đối với cấp xã, thành phố Cần Thơ có 2/85 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 3/85 đơn vị. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ giảm được 2 ĐVHC cấp xã, từ 85 đơn vị xuống còn 83 đơn vị.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình giảm 26 ĐVHC cấp xã, từ 286 đơn vị giảm xuống còn 260 đơn vị, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn; tỉnh Lào Cai giảm 10 ĐVHC cấp xã, từ 164 đơn vị xuống còn 154 đơn vị; tỉnh Khánh Hòa giảm 1 ĐVHC cấp xã, từ 140 đơn vị xuống còn 139 đơn vị; thành phố Hà Nội giảm 5 ĐVHC cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị.

Chính sách - Tags: ,